FodboldStart

Personer

Mike Frøsig, mobil: 22220180, mnf@moland.biz 

Karina Mølholm, mobil: 22781809, moelholm@live.dk 

Der er plads til flere trænere, hjælpetrænere og ungtrænere på holdet. Send en email og hør nærmere.

Hvad er FodboldStart?

FodboldStart handler om at få en god start på det at være medlem af en fodboldklub, både for børn og forældre. Sammen skal vi udnytte den mulighed der er, for at byens børn kan lære hinanden at kende på tværs af alder og institutioner. Der er så at sige ingen nedre aldersgrænse på holdet.

Rent fodboldmæssigt kan holdet sammenlignes lidt med indskolingen i folkeskolen. Vi befinder os på en fodboldbane, fodbolde indgår ofte i aktiviteterne, men det er ikke hardcore fodboldtræning. I stedet har vi fokus på at børnene skal have det sjovt, imens de udvikler færdigheder, de også kan have glæde af i mange andre sammenhænge.

Afhængigt af antallet af deltagere, kan spillerne blive opdelt i hold, med forskelligt fokus. Det tager vi som det kommer.

Forventninger til forældrene

Hvert barn skal ledsages af en person, der har ansvaret for barnets fysiske og psykiske velbefindende. Det kan sagtens være en børnepasser eller et andet familiemedlem end en forælder. I starten må man dog forvente at denne person indgår aktivt i øvelserne. Husk derfor passende fodtøj og beklædning.

Ambitionen er at børnene bliver trygge nok ved hinanden, til at øvelserne kan foregå ved at børnene laver øvelserne med hinanden. Men selv når dette kan lade sig gøre, skal der være en person til stede der kan gribe ind i tilfælde af at barnet ikke ønsker at deltage i øvelserne, har brug for en pause, er kommet til skade eller udviser en forstyrrende adfærd i forhold til de øvrige spillere.

Spørgsmål?

Er der noget her på siden, der giver anledning til spørgsmål, må du endelig tage kontakt!