Velkomst

Velkommen til GGIF-Fodbold

Denne side er tænkt som en velkomst til klubben og skal give jer forældre gode råd og informationer i forbindelse med jeres børns træning og kampe.

Formål med holdarbejdet

Målet er at skabe et attraktivt fodboldmiljø i lokalområdet. 

Vi vil bidrage til at børnene får en positiv fodboldmæssig udvik-ling samtidig med, at det sociale fællesskab også prioriteres højt.

Der skal satses på bredden, så vi får fat på og fastholder flest mulige.

Endvidere skal der være mulighed for at udvikle sig fodbold-mæssigt, så vi sikrer rekruttering af dygtige fodboldspillere til ungdoms- og seniorholdene.

Træningen er baseret på teknisk- og stationstræning.

Socialt skal børnene lære at samarbejde og tage hensyn til hin-anden. Klubben skal være et trygt sted at komme.

Forældresamarbejdet

Som forældre til et barn i GGIF-Fodbold, forventes det, at du deltager aktivt omkring holdets aktiviteter som f.eks.:

 • Hjælpe til ved træning, hvis det er muligt og nødvendigt
 • Administrere kørsels- og tøjvaskeordninger
 • Køre til og fra kampe m.m.
 • Vaske spilletøjet
 • Hjælpe til når der spilles kampe enten hjemme eller ude
 • Varetage holdledelse og evt. afløsning af trænere
 • Arrangere sociale aktiviteter for børn og forældre
 • Hjælpe med at arrangere stævner.

Mor og far som medspillere

Det er sjovest at spille fodbold, når mor og far er MEDSPILLERE.

Som forældre kan du gøre meget, og du SKAL gøre det. En posi-tiv adfærd fra din side er vigtig hvis alle skal have det sjovt med fodbolden. 

 • Sæt fokus på spillet frem for resultatet
 • Tænk på holdet frem for at fremhæve dit eget barn
 • Kom kun med positive råd, ellers skal du tie stille. Hjælp andre forældre til at få samme holdning
 • Glæd dig over at dit barn er med på holdet – i et forplig-tende fællesskab
 • Lad træneren styre holdet, selvom du har bedre overblik og ikke er enig.
 • Følge og respektere de 10 forældrebud som er vedlagt denne folder.

Vores spilleregler

Som forældre skal du være med til, at dit barn overholder føl-gende spilleregler:

 • Mød op til tiden. Gerne 5 min. før - end 5 min. for sent.
 • Man er påklædt i tøj, der matcher vejret, man træner i
 • Børnene skal lære at støtte og opmuntre hinanden både på og uden for banen.
 • Man medbringer egen drikkedunk til træning
 • Børnene skal altid udvise sportslig opførsel over for dom-mere, modspillere og medspillere – eks. Aldrig provokere, altid sige tak for kampen osv.
 • Børnene skal udvise respekt for klubbens værdier – f.eks. bolde, trøjer, omklædningsrum – og ikke gå ind i hal/omklædningsrum/cafeteria med fodboldstøvler på.

Giv en hånd til Fair Play

I foreningen sætter vi fokus på Fair Play og arbejder med Fair Play på flere niveauer både hos spillere, trænere og jer forældre.

Fair Play er:

 • At holdene altid hilser på hinanden før en kamp, ved at mødes på midten af banen inden kampstart, sammen med dommeren og hilse pænt på hinanden.
 • At holdene siger tak for kampen til hinanden efter kampen
 • At holdene altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets tilskuere – uanset kampens resultat
 • At alle respekterer og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og afviklingen af en kamp.

På hvilket hold hører jeres barn til

Vi træner og spiller efter DBU’s U-betegnelser. Dette skaber traditionelt en del forvirring. Det er således børnenes fødselsår, som afgør, hvor de skal spille og ikke alderen, fødselsdatoen eller "klassen man går i".

Holdopdelingen løber desuden fra sommerferie til sommerferie.

Tilmelding og betaling

Der udleveres ikke giro-indbetalingskort – både tilmelding og betaling foregår via klubbens hjemmeside:

http://www.ggif-fodbold.dk/tilmelding

Tilmelding/kontingent er for en halvårlig periode. Forår og efterår.

Hjemmesiden er baseret på et klub-system ved navn Conventus. Når klubben eller trænere kontakter jer eller skal give jer en besked, vil det ske ved at I modtage en mail eller sms via Conventus. Det er derfor vigtigt at I oplyser korrekt mail og tlf.nr. ved tilmelding.

Børneafdelingen i GGIF Fodbold

Har I spørgsmål til GGIF Fodbold´s børneafdeling, kan I kontakte formanden for børneudvalget