Nyheder om klubben

Referat fra generalforsamling i GGIF Fodbold

i kategorien Klubben oprettet af Søren Andersen

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen afholdt d. 22. februar 2017

Dagsorden

 

1.       Valg af dirigent

Chris Ælmholdt blev valgt

2.       Afdelingernes beretning

Allan Pedersen berettede om året i børneafdelingen og Kris Skriver om året i Ungdomsafdelingen. 2 positive beretninger. Begge afdelinger kan dog altid bruge et par ekstra hænder.

Formand Søren Madsens beretning:

I 2016 var der 492 medlemmer mod 449 i 2015.

Banehuset blev indviet i 2016. Det er blevet en god ramme, som klubben længe har ønsket sig. Renovering af stadionklubhuset er i gang, og forventes færdigt midt i april.

Projekt kunstgræsbane er også i gang. Der er et godt samarbejde med Billund om projektet.

Turen i foråret til Spanien og fodboldturen til København i november var 2 gode ture.

Bestyrelsen er ved at udarbejde et samlet årshjul for klubben.

Der er en sund økonomi i klubben. Et godt fundament at bygge videre på.

Visioner for fremtiden: Vi vil gøre tingene ordentlig. Vi vil bredden men det er også ok med eliten hvis der f.eks. er en årgang der stikker ud.

På dame/pige siden er der netop startet et samarbejde med Sdr. Omme. Det tyder godt.  Søm takkede udvalgsmedlemmer, bestyrelse og andre frivillige. Også en stor tak til Musik i Gryden og Fodboldens Venner.

Henrik Post Kristensen orienterede om visionerne i seniorafdelingen. Opstarten har været god.

1.       Regnskab og budget

Lone Olsen fremlagde regnskabet.

2.       Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

3.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter

Søren Andersen modtog ikke genvalg, og der blev ikke valgt et nyt medlem.  Søren Madsen modtog genvalg. Bestyrelsen består nu af:

Søren Madsen, Allan Pedersen, Lone Olsen, Henrik Post Kristensen, A.C. Nielsen, Klaus Jensen og Mette Thisgaard Gram.

Jimmy Nielsen blev valgt som suppleant.

4.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Sigurd Traberg og Tage Andersen modtog genvalg til revisorposten. Carsten Skov modtog genvalg som revisorsuppleant.

5.       Eventuelt

Der er lavet ny sponsoraftale med Sportmaster og tøjet skal fremover være fra Nike. A.C. havde nogle trøje forslag med til 1. holdets nye trøjer.